Browsing: Tiếng anh thương mại

Khóa học tiếng Anh Thương mại dành cho những đối tượng muốn sử dụng tiếng Anh tốt trong môi trường làm việc cùng các kỹ năng làm việc. Chương trình đào tạo này được rất nhiều trường Anh ngữ ở Philippines chú trọng trọng trong công tác đào tạo, các học viên khi theo học chương trình này được tham gia vào các lớp học được giảng dạy bởi các giáo viên đã có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm và thường xuyên được rèn luyện về chuyên môn nhằm đảm bảo chất lượng mang đến cho từng học viên